Priser

Så meget koster det

Priser for ydelser i følge overenskomstens §7 for privatpraktiserende tandplejere. Tabellen viser den maksimale egenbetaling for sikringsgruppe 1 og 2, samt Danmark.

print
AB+
1YdelsePatient andel
2UNDERSØGELSER
3Diagnostisk grund under søgelse fra 26 år157,17
4Diagnostisk grund undersøgelse fra 18 - 25 år91,68
5Status undersøgelse fra 26 år157,17
6Status undersøgelse fra 18 - 25 år91,68
7Fokuseret undersøgelse128,90
8BITEWINGS
9Bitewings status undersøgelse200,70
10Bitewings ifm. Fokuseret undersøgelse200,70
11Bitewings ifm. Fokuseret DG og DGBU200,70
12HENVISNING
13Undersøgelse af henvist patient fra tandlæge121,66
14Henvisning til undersøgelse hos tandlægen121,66
15RØNTGEN og tandrensning
16Røntgenoptagelse143,52
17Tandrensning A (mindst 15 tænder)196,70
18Tandrensning B (højest 14 tænder)142,43
19PARODENTAL og tandrensning
20Parodontal undersøgelse og diagnostic453,28
21Udv. Tandrensning269,46
22Tandrodsrensning101,78
23FOREBYGGENDE
24Indv. Forebyggende behandling156,01
25Udvidet forebyggende behandling352,76
26KONSULTATION
27Konsultation uden behandling149,07
+